Σύντομη Προσευχή υπέρ Ενόπλων Δυνάμεων - Πες τη τώρα - Ο θεός να βοηθήσει τα παιδιά μας


Προσευχή Ενόπλων Δυνάμεων

Η Προσευχή Ενόπλων Δυνάμεων για να προστατεύει ο Θεός τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Ελληνικό Έθνος.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Δέσποτα Παντοκράτωρ, ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτης, πρόσδεξαι τάς εσπερινάς ημών δεήσεις και κατάπεμψον το πλήθος τού ελέους Σου επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου. Τοίχισον ημάς τοίς Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσων ημάς τη αληθεία Σου, φρούρησον ημάς τη δυνάμει Σου, φύλαξον υπό την σκέπην Σου τον (κατά ξηράν, θάλασσαν και αέραν) Στρατόν και άπαν το Ελληνικόν Έθνος, παράσχου δε ημίν και την επερχομένην νύκτα ειρηνικήν και αναμάρτητον, και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείαις της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου, και πάντων των Αγίων. Αμήν.


Δι᾿ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αν σου αρέσει το άρθρο πάτα το μπλε κουμπί και κανε μας Like για να ξέρουμε τι σου αρέσει και να δημοσιευουμε παρόμοια θέματα..
Σε ευχαριστούμε για τη στήριξη!
Γράψε εδώ τη γνώμη σου!